Automaatio

Tarjoamme tuotanto- ja prosessiautomaation suunnittelua.

Tuotantoautomaatio

Tuotantoautomaation eri ratkaisuista kokemusta löytyy noin 20 vuoden aikajaksolta suuren globaalin automaatiotoimittajan alihankkijana. Pääasiassa kokemus liittyy paperi- ja selluteollisuuden automaatiojärjestelmien uusimiseen ja järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. Kokemusta löytyy toisaalta liityntäohjelmistojen suunnittelusta tehtaan MES-järjestelmän ja tehtaan eri järjestelmien, kuten paperikoneen, superkalanterin, leikkurin ja pakkaamon välisestä tiedonsiirrosta. Toisaalta kokemusta löytyy myös tehtaan MES-järjestelmän ja ulkoisten järjestelmien välisestä tiedonsiirrosta eri yritysten järjestelmien välillä kuten tilausten käsittely, laskutus ja logistiikka.

Automaatiojärjestelmän käyttöjärjestelmänä projekteissa on yleensä ollut unix (hp-ux,ibm-aix), tietokantana Oracle ja ohjelmointikielenä C.

Päästöraportointi
Yhteistyökumppanimme kanssa olemme toimittaneet myös useita päästöraportointiin liittyviä järjestelmiä.

Prosessiautomaatio

Yrittäjältä löytyy useamman vuoden kokemus myös prosessiautomaatiojärjestelmien kehityksestä suuren yrityksen alihankkijana.

Suunnittelemme myös pienen prosessin ohjaukseen tarvittavia järjestelmiä, prosessitietojen seurantajärjestelmiä ja tietyn osa-prosessin paikallisohjausjärjestelmiä.

Käyttöliittymänä voidaan käyttää joko kotelon tai kaapin seinässä olevaa kosketuspaneelia tai vaihtoehtoisesti myös web-pohjaista käyttöliittymää. Tiedonsiirtoyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

SAVONIA SOLUTIONS OY Paikallisohjaimella voidaan ohjata ja seurata esim. taajuusmuuttajan perässä olevaa moottoria. Käyttöliittymänä voi olla web-pohjainen operointinäyttö, josta ohjataan ja seurataan toimintaa. Logiikan ja taajuusmuuttajan välinen tiedonsiirto hoidetaan käyttäen esim. modbus-protokollaa.