ICT-Palvelut

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii monenlaisia digitaalisia ohjelmistoja ja laitteita tarpeen tyydyttämiseksi. Tarvitsetko apua tietotekniikan käytön tueksi vai vaativimpien digitaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tarjoamme apua molemmissa tilanteissa. Yhdessä löydämme helpommin ratkaisun mieltä vaivaavaan ICT-ongelmaan. Olipa kyseessä esim. ohjelmiston asennus, etäyhteyden rakentaminen tai jokin muu tarve, niin pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ratkaisun.

Tukipalvelut

Tarjoamme tukea tietoteknisten laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa vastaan tulevissa ongelmissa. Autamme toimisto-ohjelmien kuten esim. taulukkolaskennan käytössä ja autamme suunnittelemaan asiakkaan kanssa yhdessä talouteen tai tuotantoon liittyviä laskentataulukoita. Vai tarvitseko apua ohjelmistojen asennuksessa ja konfiguroinnissa? Vai onko mielessä joku muu asia, johon tarvitset tukea ?

Kokonaistoimitus

Tarvittaessa toimitamme koko ICT-järjestelmän avaimet käteen periaatteella. Suunnittelemme tarvittavat sovellukset, hankimme tarvittavat ohjelmistot, työasemat, laitteet, sensorit, anturit ja mitä kuhunkin toimitukseen sisältyykin. Asennamme, konfiguroimme, testaamme järjestelmän toiminnan. Autamme järjestelmän ylläpidossa ja annamme tarvittavan koulutuksen.

Tietoliikenne

Tietoverkot

Verkko voi olla langallinen tai langaton ja maantieteellisesti lyhyen kantaman verkko, lähiverkko tai laajan alueen kattava tietoverkko.

Langalliset verkot ovat ethernet-pohjaisia verkkoja. Teollisessa internetissä langattomista verkoista yleisimpiä ovat Bluetooth, WLAN ja ZigBee. Muita langattomia on mm. mobiiliverkot, Lora, Rfid ja Nfc.

Etäyhteys

Onko tarve päästä etäyhteyttä käyttäen kotoa tai matkalta yritykseesi tai vaikkapa mökille? Vai liittyykö tarve enemmän yrityksesi ja asiakkaasi väliseen tarpeeseen, kuten päästä etäältä tutkimaan asiakkaalle toimittamaasi järjestelmää? Meiltä löytyy ratkaisu.

Etäkäytön tarve voi olla etävalvontaa, etäkäytönvalvontaa, etähallintaa, etäpäivitystä, etäoptimointia, etäkunnonvalvontaa tai ennakoivaa huoltoa?

SAVONIA SOLUTIONS Kuvassa etäyhteys on toteutettu käyttäen reititintä ja 4G modeemia.Tietokoneena, kuvassa vasemmalla, on pieni mikrokontrolleri. Mikäli toimipaikassa on kiinteä yhteys, modemia ei tarvita ja mikrokontrollerikin voidaan tarvittaessa korvata tehokkaammalla tietokoneella.

Kuvan mikrokontrollerilla oleva sovellus voisi kerätä viereisen kuvan sensorilta reaaliaikaista mittaustietoa tietokantaansa modbus-protokollaa käyttäen.

Sensorit

Teollisen internetin teknologiapinon alimmalla tasolla ovat sensorit.Älykkäät sensorit ovat laitteita, joissa voi olla oma mikroprosessori, modeemi, verkkoyhteys ja mahdollisesti sisäinen virtalähde. Sensori voi sisältää sisäisiä antureita tai siihen voi liittää ulkoisia antureita.

Antureiden avulla saadaan tietoa mm. lämpötilasta, kosteudesta, paineesta, valoisuudesta, äänestä, sameudesta, liikkeestä, sijainnista tai nestepinnan korkeudesta.

SAVONIA SOLUTIONS Oheisessa kuvassa olevaan sensoriin on kytketty toiseen kanavaan lämpötila-anturi ja ja toiseen kanavaan lämpötila/kosteusanturi. Koska kyseinen sensori sisältää wlanin ja sisäisen web-serverin, se voitaisiin kytkeä langattomasti yläkuvassa olevaan etäyhteyslaitteeseen ja seurata lämpötilaa ja kosteutta internetin kautta weppiselaimella.